Om Trätorget

Trätorget drevs i samarbete mellan LRF och Småsågarna 2008-2010 som ett EU-projekt. Småsågarna förvaltade webbplatsen till 2012. Då hade den tekniska plattformen passerat bäst-före-datum och en nyinvestering bedömdes som för resurskrävande. Rättigheterna till Trätorget överläts därför till de två eldsjälar som utvecklat och drivit det, Erik och Karin. Trätorget används nu sporadiskt i samband med kampanjer och mässor där små träföretag marknadsför sig gemensamt.

Erik Hjärtfors, mässor och aktiviteter
Tel: 070-277 72 26
erik@lovsjologhouse.dinstudio.se

Karin Johansson, webb och innehåll
Tel: 070-268 84 80
karin@fristil.com